Hudson Media
Polska

Hudson Media jest polonijną i multietniczną agencją reklamową mieszczącą się w mieście New Britain w stanie Connecticut, położonym centralnie pomiędzy Bostonem a Nowym Jorkiem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w którym ponad 1/3 mieszkańców stanowią Polacy. Agencja powstała w 2018 roku, założona przez Darka Barcikowskiego – wydawcę mediów polonijnych w USA od prawie 20 lat, eksperta w dziedzinie rynków etnicznych, konsultanta politycznego oraz Konsula Honorowego RP w stanie Connecticut.

Stany Zjednoczone stanowią dziś jeden z największych rynków konsumenckich na świecie. Ponadto są globalnym liderem w dziedzinie innowacji, komercjalizacji nowych technologii oraz kapitalizacji nowych idei. Nic dziwnego, że Stanami Zjednoczonymi zainteresowanych jest coraz więcej polskich firm. Niektóre z nich szukają na tym rynku odbiorców lub kapitału, dla innych cenniejsze są kontakty, współpraca w dziedzinie R&D bądź nabywanie wiedzy. Lecz tak samo jak różne są powody, dla których ten rynek staje się centrum zainteresowania, różne są też potrzeby poszczególnych podmiotów.

Dziś na rynku funkcjonuje wiele firm, które pomagają polskim przedsiębiorcom nawigować amerykański rynek w zakresie kwestii prawnych, podatkowych czy logistycznych. Każda z tych dziedzin wymaga innych kompetencji, doświadczenia bądź relacji. W ofercie wielu firm konsultingowych brakuje jednak obsługi medialnej, zarówno PR-owej, jak i marketingowej. Hudson Media zagospodarowuje tę przestrzeń, oferując Państwu kompleksową obsługę medialną zarówno na rynku polonijnym, jak i mainstreamowym.

W wachlarzu wielu usług, świadczonych
dla klientów z Polski, znajdują się:

Kropki5

Marketing oraz PR na rynku polonijnym:

W Stanach Zjednoczonych mieszka prawie 10 milionów osób, identyfikujących się jako Polacy. Polonia w USA tworzy ogromy rynek konsumencki ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą, która umożliwia łatwe dotarcie do polonijnych odbiorców. Ponadto szacuje się, że liczba osób ze Stanów Zjednoczonych odwiedzających Polskę przekracza dziś pół miliona rocznie. Nasza znajomość polonijnego rynku, w tym angielskojęzycznego, pozwala nam budować skuteczne ogólnokrajowe bądź lokalne kampanie opierające się na wszelkich formach dotarcia do konsumenta.

Kropki5

Marketing oraz PR na rynku amerykańskim:

Większość polskich firm zainteresowanych rynkiem amerykańskim nie celuje konkretnie w Polonię. Dla wielu firm Ameryka otwiera rynek zamieszkały przez prawie 330 milionów osób. Lecz o ile korzystna jest skala tego rynku, to dotarcie do niego z ofertą jest o wiele trudniejsze ze względu na rozległy obszar geograficzny. Polegając na naszym doświadczeniu, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom zidentyfikować target przedstawiający największy potencjał na tym rynku oraz skonstruować kampanię, która przełoży się na największe zyski.

Kropki5

PR w mediach branżowych:

Obecność na rynku amerykańskim dla wielu firm zaczyna się od znalezienia odpowiednich i rzetelnych partnerów po tej stronie oceanu. Często są to partnerzy, którzy sami są w stanie wdrożyć dany produkt bądź usługę na amerykański rynek. Dotarcie do odpowiednich kontaktów typu B2B wymaga kampanii medialnej skierowanej do konkretnej branży, a nie do ogólnego odbiorcy. Kampania branżowa pomoże Twojej firmie w przetarciu szlaków, nawiązaniu kontaktów B2B oraz wzbudzeniu zainteresowania wśród firm amerykańskich działających w danej branży.

Kropki5

Relacje z instytucjami rządowymi:

Dla firm działających globalnie często same kontakty branżowe i biznesowe nie są wystarczające, aby móc wykorzystać nowe możliwości rynkowe. Firmy te muszą sprawnie poruszać się w skomplikowanych strukturach prawnych i politycznych, by móc w pełni wykorzystać potencjał amerykańskiego rynku lub skorzystać z przywilejów oferowanym firmom, które inwestują w Ameryce bądź tworzą nowe miejsca pracy. Znajomość struktur rządowych oraz ich działalności pozwala nam skutecznie nawigować te relacje i dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Kropki5

Uczestnictwo w targach
i spotkaniach branżowych:

Niemal w każdej dziedzinie biznesu kontakt osobisty pozostaje niezastąpiony. W Stanach Zjednoczonych odbywa się kilkadziesiąt tysięcy imprez branżowych rocznie, takich jak targi bądź konferencje. Wydarzenia te, oprócz możliwości promocji, są też okazją do networkingu oraz zdobywania cennej wiedzy i tak zwanego „know-how”. Nasza oferta opiera na zapewnieniu wszelkich kwestii logistycznych związanych z uczestnictwem w danym wydarzeniu, przygotowaniu wizyt i misji handlowych oraz samodzielnej reprezentacji firm na targach branżowych.

Jeżeli Państwa zainteresowanie wejściem na rynek amerykański lub prowadzona już obecnie na nim działalność wymaga solidnego i doświadczonego partnera w dziedzinie promocji, polecamy nasze usługi. Więcej o Hudson Media przeczytają Państwo na głównej, angielskojęzycznej stronie naszej agencji.

Chętnie zapoznamy się bliżej z Państwa indywidualnymi potrzebami i przedstawimy ofertę oraz rozwiązania, które wesprą Państwa działalność na tym rynku i przełożą się na ich sukces.

Zapraszamy do współpracy.